Sprawne i dochodowe funkcjonowanie firmy na rynku to sukces wielu ludzi — także tych,
którzy nie należą do organizacji, a znajdują się w zewnętrznej sferze współdziałania.

„Nasz sukces – to Twój sukces”

o nas

ATMA Finanse-Personel sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług w dziedzinach: kadr, płac, księgowości i nadzoru finansowego.

Zatrudnieni w niej specjaliści od kadr, płac i finansów dbają o jakość świadczonych usług oferując doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych i zarządczych (główny księgowy, dyrektor finansowy, manager ds. płac i kadr).

Dzięki temu klient może mieć pewność, że uzyskane dane są sprawdzone i przeanalizowane. Zapis techniczny, jakim jest ewidencja zostaje zamieniony na analizę – tak cenną i przydatną w ustalaniu dróg rozwoju przedsiębiorstwa.

Wykształcenie, wiedza i umiejętności naszych pracowników potwierdzone są certyfikatami Ministerstwa Finansów. Wysoką jakość świadczonych usług mogą potwierdzić tylko nasi Klienci.

więcej o naszych usługach

standardy pracy

umowa

Kredyt zaufania do firmy outsourcingowej jest pierwszym krokiem do współpracy. Pierwszym krokiem do zdobycia zaufania jest doskonała praca na etapie wstępnym. Poznanie, analiza dokumentacji, specyfiki działalności, określenie zakresu i trudności usługi — aż do sporządzenia i podpisania umowy. Formalność, która daje bezpieczeństwoi przewiduje trwałość współpracyw długim okresie.

wycena usługi

Na wstępną wycenę usługi pozwala szczegółowa analiza zakresu i ilości zadań. Na etapie pełnej współpracy cykliczna weryfikacja obszarów działania upoważnia obie stronydo odniesienia się do ceny usługi.

poufność informacji

Przekazywane dokumenty zawierają nazwy, liczby, procenty… Wiemy, że dla Zleceniodawcy te same wartości mają nie tylko liczbowy wymiar. Aby chronić ich poufność, do danych Zleceniodawcy mają dostęp tylko osoby wyznaczonei upoważnione. Jakość naszych usługto również poufność danych.

narzędzia

Ewidencja i sprawozdawczość prowadzona jest na naszym oprogramowaniu. System, na którym pracujemy pozwala na zdalny dostęp do bazy danych, klient ma możliwość przeglądania zapisów i generowania raportów. Jeżeli z uzasadnionych powodów niezbędna jest praca na systemie klienta, po przeszkoleniu, świadczymy usługi wykorzystując udostępnione oprogramowanie.

kadra zarządzająca

Poszczególnymi obszarami naszej działalności zarządzają osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów, księgowości, administrowania kadrami i controllingu systemów płacowych.

Małgorzata Mądzielewska

m.madzielewska@atma-finanse.eu
sektor księgowości

Teresa Piotrowicz

t.piotrowicz@atma-finanse.eu
sektor kadrowo-płacowy

Agata Czajkowska

a.czajkowska@atma-finanse.eu

dołącz do nas

Jeśli jesteś odpowiedzialny, samodzielny, zaangażowany w to co robisz, patrzysz szeroko na otrzymywane informacje, potrafisz nawiązywaći utrzymywać dobre relacje interpersonalne, potrafisz korzystać z dostępnych narzędzi (pakiet Office) — dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

kontakt

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższego formularza.
Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź, klikając przycisk WYŚLIJ.

ATMA Finanse Personel spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 110-114
87-100 Toruń
Poland
0048 56 655 30 94
56 623 36 90

atma@atma-finanse.eu
www.atma-finanse.eu


© 2016 ATMA Finanse Personel sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251959, Kapitał Zakładowy — 50 100 zł.
NIP PL8792474047, REGON 340135024, ING Bank Śląski S.A. Oddział Toruń PL 48 1050 1979 1000 0023 0338 9668, SWIFT INGBPLPW

Projekt i wdrożenie:
Above Studio