nasze usługi

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • wprowadzenie bilansu otwarcia
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie komputerowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wystawianie not korygujących do błędnie wystawionych faktur VAT
 • wystawianie wezwań do zapłaty — każdorazowo na zlecenie Zleceniodawcy
 • wystawianie not odsetkowych — każdorazowo na zlecenie Zleceniodawcy
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT, VAT/UE
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie miesięcznych raportów — bilans, rachunek zysków i strat
 • sporządzanie raportów ustalonych z klientem jako cykliczne
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdań statystycznych
 • reprezentowanie klienta przed urzędami

Nadzór Finansowy

 • kontrola poprawności księgowań
 • wspomaganie w trudniejszych obszarach ewidencji księgowej
 • kontrola poprawności rozliczeń z budżetem państwa
 • kontrola sprawozdawczości
 • analiza finansowa

Kadry

 • ewidencja i sporządzanie dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS).
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę(wypowiedzenie , świadectwo pracy, wyrejestrowanie z ZUS).
 • zakładanie i administracja teczkami personalnymi pracowników zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy.
 • ewidencja urlopów pracowniczych
 • ewidencja zwolnień lekarskich
 • sporządzanie raportów w zakresie danych personalnych
 • uczestnictwo w kontrolach ZUS i PIP

Płace

 • stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych płacowych pracowników Zleceniodawcy
 • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o Regulamin wynagradzania oraz dane zmienne
 • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz świadczeń płatnych z ZUS
 • przygotowywanie „pasków” list płac
 • przekazywanie informacji służących do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu
 • przekazywanie informacji niezbędnych do sporządzenia przelewów płacowych
 • sporządzanie cyklicznych raportów płacowych ustalonych ze Zleceniodawcą
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT 8B)

Nadzór kadrowo-płacowy

 • kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń
 • kontrola rozliczeń podatkowych
 • kontrola rozliczeń z ZUS
 • wspomaganie w trudniejszych obszarach prawa pracy

Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższego formularza.
Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź, klikając przycisk WYŚLIJ.

ATMA Finanse Personel spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 110-114
87-100 Toruń
Poland
0048 56 655 30 94
56 623 36 90

atma@atma-finanse.eu
www.atma-finanse.eu


© 2016 ATMA Finanse Personel sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251959, Kapitał Zakładowy — 50 100 zł.
NIP PL8792474047, REGON 340135024, ING Bank Śląski S.A. Oddział Toruń PL 48 1050 1979 1000 0023 0338 9668, SWIFT INGBPLPW

Projekt i wdrożenie:
Above Studio